Średnia krajowa 2019 w Polsce

Biznes

Srednia Krajowa 2019 - Ile w rzeczywistości zarabiają Polacy?

18 Feb 2019 11:38:3825

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

W ostatnim dziesięcioleciu, a szczególnie po przystąpieniu do Unii Europejskiej, tempo rozwoju ekonomicznego Polski znacznie się zwiększyło, co spowodowało również wzrastanie średniej krajowej. Dodatkowy pozytywny wpływ na rozwój kraju odegrały inwestycje europejskie oraz przystąpienie do strefy Schengen.

Średnia krajowa: podstawowe informacje

Średnia pensja krajowa jest wskaźnikiem makroekonomicznym, będącym średnią arytmetyczną wynagrodzeń określonej grupy ludności czynnej zawodowo. W szczególności przeciętne wynagrodzenie brutto (czyli średnia płaca w kraju) jest obliczane jako suma wynagrodzeń całkowitej liczby pracujących, podzielona przez liczbę pracujących. To nie jest to samo, co produkt krajowy brutto (PKB), ponieważ w PKB są uwzględniane wszystkie kategorie ludności oraz ceny wszystkich towarów i usług.

Wielkość średnich dochodów w Polsce jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarki. Im wyższa jest średnia krajowa brutto, tym więcej zasiłków, składek oraz opłat uiszcza dana osoba, co z kolei pozytywnie oddziałuje na rozwój całego kraju. Można zdecydowanie stwierdzić, że wzrost średniego wynagrodzenia w 2018 roku w Polsce spowodował również wzrastanie stawek składek GUS.

Rzeczywiście, oceniając państwowe statystyki łatwo można zauważyć, że średnia krajowa jest wskaźnikiem, który tak naprawdę nie tylko nie oddaje rzeczywistości, ale i przekłamuje ją. Można zrozumieć dlaczego tak się dzieje, rozważając następujący przykład. W firmie pracuje 15 osób. Pensja szefa wynosi 15 tys. złotych, a każdy inny pracownik zarabia 1500 zł. Średnia płaca w firmie stanowi zatem 2400 zł.

Dlaczego średniej krajowej nie otrzymuje większość Polaków? Jest to bardzo proste. Z reguły wysokie zarobki osiągają osoby zatrudnione w firmach z liczbą pracowników równą 10 lub więcej. W Polsce jednak nadal przeważają mikrofirmy, w których średnia płaca wynosi 2577 zł brutto (na rękę jest to 1860 zł). Nie dziwi zatem, że Polacy coraz częściej sięgają po pożyczki bez BIK. Trzeba też dodać, że wynagrodzenie osób zatrudnionych w mikrofirmach także wzrasta, mianowicie różnica między latami 2018 i 2017 wyniosła ponad 7,5%.

Aby maksymalnie doprecyzować liczby w stosunku do rzeczywistości w statystyce stosuje się pojęcie mediany. Aby je zrozumieć, ponownie zwrócimy się do poprzedniego przykładu. Jeśli ustawimy w rzędzie 15 osób pracujących na firmie, to medianą będą zarobki ósmej, czyli środkowej osoby. Jednak ile zarabia ten “środkowy” Polak? Takie statystyki podbijane są bardzo rzadko, według danych GUS mediana płac w październiku 2016 roku wynosiła w Polsce 3511 zł brutto, a zatem 2500 zł na rękę. Wartość brutto średniej krajowej wynosiła wówczas 4260 zł.

Średnia krajowa w Polsce w latach 2010-2019

Według statystyk na przestrzeni ostatnich lat średnia krajowa w Polsce dynamicznie wzrasta. Różnica między 2010 a 2019 rokiem wynosi ponad 2000 złotych, czyli 163%

Średnia krajowa w Polsce w latach 2010-2019

W Polsce wyraźnie widać tendencję uzależnienia poziomu średnich płac od województwa. Na koniec 2018 roku największe przeciętne wynagrodzenie uzyskiwali mieszkańcy województwa mazowieckiego (5837 zł), natomiast najniższe - warmińsko-mazurskiego (3982 zł).

Średnia krajowa w Polsce w latach 2010-2019

Ponadto w sektorze publicznym przeciętnie ludzie otrzymują 400 PLN więcej, niż wynosi przeciętne wynagrodzenie. Młodzi profesjonaliści, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego otrzymują o 40% mniej niż ich koledzy, którzy pracowali w danym obszarze przez wystarczająco długi czas. Wyjaśnijmy więc ile wynosi średnie wynagrodzenie w Polsce w najbardziej opłacanych zawodach. W tym celu ponownie sięgniemy po dane GUS.

Średnia krajowa

Jak widzimy, największą średnią płacę krajową mają osoby pracujące w branży finansów i IT. Według prognoz ta sytuacja będzie pozostawała niezmienną na przestrzeni najbliższych co najmniej 5-6 lat.

Średnia krajowa w Europie i na świecie

Jak odnosi się średnia pensja w Polsce 2019 do przeciętnych zarobków w Europie?

Kraj

Średnia stawka godzinowa (euro)

Średnia stawka miesięczna (euro)

Austria

25.00

4000.00

Belgia

28.90

4624.00

Bułgaria

4.10

656.00

Węgry

7.20

1152.00

Niemcy

26.40

4224.00

Grecja

10.80

1728.00

Dania

36.60

5856.00

Irlandia

26.70

4272.00

Hiszpania

15.90

2544.00

Włochy

20.40

3264.00

Cypr

13.30

2128.00

Łotwa

6.40

1024.00

Litwa

5.70

912.00

Luxemburg

33.00

5280.00

Malta

12.90

2064.00

Holandia

26.40

4224.00

Polska

7.60

1216.00

Portugalia

11.30

1808.00

Rumunia

5.10

816.00

Słowacja

8.10

1296.00

Słowenia

14.20

2272.00

Wielka Brytania

21.30

3408.00

Finlandia

25.60

4096.00

Francja

24.20

3872.00

Chorwacja

9.00

1440.00

Czechy

8.20

1312.00

Szwecja

25.80

4128.00

Estonia

8.70

1392.00

Czytaj również: Najdroższe kraje do życia

Podany ranking pozwala stwierdzić, że Polska nie znajduje się w najgorszej sytuacji. Faktycznie, najwyższe średnie wynagrodzenie brutto ustalono w Danii, gdzie wynosi ono 5856 euro (czyli prawie 4 razy więcej niż w Polsce), natomiast są kraje, gdzie aktualna średnia krajowa jest znacznie mniejsza niż w Rzeczypospolitej. Mianowicie na Litwie średnio zarabia się 912 euro, w Rumunii 816 euro, a najmniejszą średnią płacą krajową wyróżnia się Bułgaria - tutaj średnio zarabia się 656 euro.

Jeśli z kolei postawimy sobie za zadanie odpowiedzenie na pytanie jakie jest przeciętne wynagrodzenie w Polsce w porównaniu do innych krajów na świecie, nie będziemy mogli udzielić dokładnej odpowiedzi. Owszem, w większości państw prowadzone są statystyki dotyczące przeciętnego wynagrodzenia.

Proste obliczanie średniej pensji w większości państw dokonywane jest przez lokalne agencje statystyczne. Jest to średnia arytmetyczna dochodów wszystkich mieszkańców. Innymi słowy:

  • Sporządzana jest lista wszystkich istniejących zawodów, stanowisk, specjalności, oficjalnie zarejestrowanych przez państwo;
  • Sumowane są wszystkie zarobki z listy;
  • Uzyskana kwota dzielona jest na liczbę stanowisk.

W rezultacie uzyskane dane są dalekie od rzeczywistości. Przecież dodawane i dzielone są dochody osób nie związanych z jedną branżą, ale z różnymi, a ponadto i najwyższego kierownictwa wielkich firm, jak i zwykłych menedżerów, a nawet osób sprzatających. Nic dziwnego, że powstałe w ten sposób liczby tak oburzają mieszkańców peryferii zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Chin, którzy nigdy nie trzymali w rękach tak dużo pieniędzy.

Lepsze zaawansowane centra statystyczne, które obliczają średnie płace na świecie, najpierw starają się przeprowadzić dogłębny monitoring istniejących grup społecznych, obszarów działalności, zawodów, tak aby ograniczyć błędy do minimum. Jednak mimo wszystko rzeczywistość znacznie odbiega od wyników obliczeń. Ponadto średni miesięczny dochód jest obliczany bez uwzględnienia ulg podatkowych, świadczeń socjalnych i innych potrąceń. Dlatego wskaźniki są zawyżone o kolejne 10-40%, w zależności od stanu.

Bliżej prawdy są obliczenia międzynarodowej organizacji pracy (MOP). Opracowane przez nią wykresy oparte są na szczegółowej analizie sytuacji w 70 regionach świata, których gospodarka odnosi największe sukcesy.

Postanowiono, że podstawową jednostką dla takich obliczeń będzie dolar amerykański, chociaż nawet w tym przypadku brano pod uwagę fakt, że w różnych krajach można kupić różną ilość towarów za 1 USD. W związku z tym dane nie pozwalają porównać kwoty średniej krajowej na rękę lub brutto w różnych krajach, natomiast odzwierciedlają to, jak odnoszą się ceny i przeciętne zarobki w poszczególnych krajach między sobą.

Najnowszy ranking MOP pozwala stworzyć listę 10 państw z największą średnią krajową na świecie w 2019 roku.

Średnia krajowa w Europie

Jak widzimy, Polacy średnio zarabiają 10 razy mniej aniżeli mieszkańcy Australii, którzy średnio zarabiają najwięcej na świecie - 5200 USD na miesiąc. Z kolei najmniejsze średnie zarobki obserwowane są w Afryce - zarabia się tutaj średnio 50 USD miesięcznie. Trochę więcej zarabiają obywatele Wspólnoty Państw Niepodległych, gdzie średnia pensja wynosi od 100 do 200 USD.

Ogólnie rzecz biorąc najwięcej zarabiają obywatele regionu skandynawskiego, zachodni Europejczycy, mieszkańcy kontynentu Ameryki Północnej oraz mieszkańcy Unii Australijskiej, Japończycy i Koreańczycy z Korei Południowej. Jednocześnie średnie płatności obywateli krajów, które należą do TOP-5, nie spadają poniżej 4 500 USD, a TOP-10 - 3 000 USD.

Po przestudiowaniu podanego rankingu, lepiej jest zwrócić uwagę na rzeczywisty stan rzeczy. Norwegia, która zajmuje pierwsze miejsce z 7000 $, traci niemal połowę kwoty z podatków, dzięki czemu mieszkańcy zarabiają średnio 3000 $ netto. Połowę kwoty, czyli 2500 USD netto otrzymują również Australijczycy, którzy według oficjalnych statystyk zarabiają średnio 5000 USD. Natomiast w Stanach Zjednoczonych płaci się znacznie mniej podatków, odpowiednio średnia krajowa brutto wynosi tutaj 4600 USD, natomiast netto - 3500 USD.

Jeśli zatem dokonać korekty podanego powyżej rankingu i zaprezentować ranking pensji na rękę na świecie, będzie on wyglądał następująco:

Średnia krajowa w Europie

Szczególną uwagę warto poświęcić również ocenie największych wynagrodzeń w krajach, które wchodzą do grona liderów rankingu. W 2019 roku sytuacja wygląda w następujący sposób:

  • - Norwegia płaci najwięcej lekarzom, informatykom, programistom, pracownikom branży naftowej;
  • - W Australii dobrze zarabiają mieszkańcy metropolii, najmniej - mieszkańcy Tasmanii, cenieni są w tym kraju lekarze i programiści;
  • - W Nowej Zelandii najwięcej zarabiają lekarze oraz prawnicy;
  • - W Niemczech najwięcej płaci się utalentowanym informatykom, finansistom, lekarzom, specjalistom ubezpieczeniowym.

Czytaj również: Ile komornik może zabrać z emerytury

Podsumowując można stwierdzić, że obecnie przeciętna płaca w Polsce jest dość wysoka, ponadto posiada stały wzrost. Polska nie należy do listy krajów z najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem netto lub brutto, ale od wielu lat pozostaje na dość wysokich pozycjach zarówno w światowym, jak i europejskim rankingu.

Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img