Płaca Minimalna w Polsce w 2019 - co powinieneś wiedzieć?

Poradnik kredytobiorcy

Płaca minimalna 2019 rok: Do czego polacy powinni się przygotować?

15 Feb 2019 12:16:2125

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Statystyki z początku 2019 roku świadczą, że około 1,5 mln Polaków otrzymywało najniższą krajową brutto (2250 zł) czyli 1634 zł na rękę. Jest to około 13% wszystkich osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Czym faktycznie jest płaca minimalna, ile będzie wynosić w 2019 roku oraz przedstawiciele jakich zawodów będą otrzymywać w najbliższym czasie pensję równą lub trochę wyższą niż płaca minimalna? Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi w niniejszym artykule.

Czym jest płatność minimalna?

Czym jest najniższa pensja krajowa? Jest to kwota podawana w brutto (to znaczy bez odliczenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, które różnią się w zależności od kraju). Z obliczeń wyłączone są również regulowane płatne weekendy, w tym dni ustawowo wolne od pracy, zasiłki chorobowe, roczny urlop oraz składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę.

Z reguły podawana zostaje płatność minimalna na miesiąc. Jednak w tych krajach, gdzie nie ma systemu comiesięcznego wynagrodzenia pracowników, obliczenia dokonywane są na podstawie stawki godzinowej.

Poziom najniższej pensji w Polsce jest pewną gwarancją społeczną, niższym progiem wielkości płac i wartości pracy. Ten wskaźnik dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od obszaru ich zatrudnienia, poziomu umiejętności, doświadczenia, rodzaju wykonywanej pracy itp. Wszyscy pracodawcy muszą stosować się do ustaleń związanych z pensją minimalną.

Zmiany minimalnej pensji w Polsce w latach 2010-2019

NotaBene: wypłata pensji poniżej minimalnej kwoty krajowej w Polsce jest łamaniem prawa.

W dalekim 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej, wtedy najniższa płaca w Polsce wynosiła tylko 824 zł. Do 2007 roku jej coroczny wzrost stanowił 50 zł, ale w roku 2008 odbył się gwałtowny wzrost pensji minimalnej - z 934 do 1126 zł, w 2010 roku ta kwota wzrosła do 1317 zł , trend wzrostowy zachował się również w następujących latach.

ToL6DVXt8saKVSxvrC5e3iHCzVeuPqdmM9_tze05ztR7HtNE1p9u1Vi0JC0PKgcVHAjuhdh_URErukF93joxVZ2WodDTq56XsVWWlhVi7NDv6-8CQK21c5FmEb0qRV5mXIW26rj5

Na dzień dzisiejszy, według oficjalnego kursu Narodowego Banku Polskiego, wysokość minimalnej średniej krajowej wynosi około 522 euro. Ustalając taką kwotę Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zauważył, że rząd nie chce, aby średnia płaca bardzo różniła się od średniej krajowej, kiedy to kraj znajduje się w okresie wzrostu gospodarczego. Dlatego postanowiono podnieść najniższą pensję o 150 złotych zamiast planowanego wcześniej wzrostu o 120 złotych. Szef polskiego rządu wypowiedział się na ten temat dość zdecydowStatystyki z początku 2019 roku świadczą, że około 1,5 mln Polaków otrzymywało najniższą krajową brutto (2250 zł) czyli 1634 zł na rękę. Jest to około 13% wszystkich osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Czym faktycznie jest płaca minimalna, ile będzie wynosić w 2019 roku oraz przedstawiciele jakich zawodów będą otrzymywać w najbliższym czasie pensję równą lub trochę wyższą niż płaca minimalna? Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi w niniejszym artykule.

Kiedy nastąpi wzrost płacy minimalnej w Polsce w 2019 roku

Minimalna pensja w Polsce na razie nie jest czymś, co pozwala prowadzić wolne od kłopotów finansowych życie - często uzyskiwane zarobki nie wystarczają, aby zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Dlatego właśnie coraz więcej osób ubiega się o darmowe pożyczki w firmach finansowych, których liczba w kraju dynamicznie wzrasta.

Już na początku 2019 roku wzrost płacy minimalnej w Polsce wyniósł 7,1% w porównaniu do najniższej krajowej 2018 roku. Faktycznie, minimalna stawka godzinowa wzrosła o 1 zł i obecnie stanowi 14,7 zł. Nie jest to oczywiście wysoka kwota, zatem nie dziwi, że wielu Polaków oczekuje na dalszy wzrost pensji minimalnej. Faktycznie, przedstawiciele wielu zawodów otrzymują obecnie pensję, która jest równa lub trochę wyższa od minimalnej krajowej. Wystarczy spojrzeć na poniższy rysunek.

Najniższa krajowa w Polsce na razie nie jest czymś, co pozwala prowadzić wolne od kłopotów finansowych życie - często uzyskiwanych zarobków nie wystarcza, aby spełnić podstawowe życiowe potrzeby. Dlatego właśnie coraz więcej osób ubiega o darmowe pożyczki w firmach finansowych, liczba których w kraju dynamicznie wzrasta.

Prognozy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w Polsce na końcu 2019 roku - początku 2020 roku wiążą się przede wszystkim ze zmianami w krajowym ustawodawstwie, według których dodatek za staż pracy nie będzie wliczać się do minimalnej płacy. Po wprowadzeniu nowych przepisów prawnych sytuacja powinna zmienić się na lepsze: według prognoz minimalna krajowa w 2020 roku powinna przekroczyć 3000 zł.

Jak wyglądają płace minimalne w Europie?

Jaka jest najniższa krajowa 2019 w krajach Unii Europejskiej? Unia Europejska nadal jest wysoce niejednorodnym regionem pod względem warunków pracy. Kraje założycielskie Unii Europejskiej konsekwentnie utrzymują pozycję lidera w zakresie płac.

Europa Wschodnia oraz Europa Południowa znajdują się nieco w tyle w porównaniu do swoich północnych oraz zachodnich sąsiadów pod względem minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w Bułgarii kwota ta wynosi 210 euro. Jednak przez lata, które minęły od przystąpienia do UE, wiele krajów zwiększyło płace - na przykład na Łotwie w latach 2005-2015 najniższa krajowa w Polsce wzrosła 3-krotnie. Wynika to z danych Eurostatu opublikowanych na początku 2019 roku.

Ile wynosi najniższa krajowa w Polsce 2019 w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej? Analizując dane z poniższego wykresu możemy uzyskać odpowiedź na to pytanie.

W 7 z 27 krajów Unii Europejskiej nie ma zdefiniowanej stałej wartości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Są to kraje o wysokich standardach socjalnych, które nie wymagają państwowej regulacji poziomu płac, wśród nich są na przykład: Szwecja, Finlandia, Dania, Austria, Niemcy, Włochy i Cypr. W tych państwach prawa pracowników do pewnego poziomu wynagrodzenia za swoją pracę są chronione przez związki zawodowe powstałe w określonych obszarach działalności.

Jak wyglądają płace minimalne na świecie?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że w niektórych krajach system obliczenia minimalnego wynagrodzenia jest bardzo skomplikowany. Na przykład w Indiach istnieją 1202 stawki minimalnego wynagrodzenia. Są również kraje, w których nie liczona jest minimalna kwota za pracę. Są to:anie: “Jest to symbol tego, że chcemy, aby rozwój polskiej gospodarki opierał się nie na niskich płacach, ale na ich podwyżkach”.

Kiedy nastąpi wzrost płacy minimalnej w Polsce w 2019 roku

Minimalna pensja w Polsce na razie nie jest czymś, co pozwala prowadzić wolne od kłopotów finansowych życie - często uzyskiwane zarobki nie wystarczają, aby zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Dlatego właśnie coraz więcej osób ubiega się o darmowe pożyczki w firmach finansowych, których liczba w kraju dynamicznie wzrasta.

Już na początku 2019 roku wzrost płacy minimalnej w Polsce wyniósł 7,1% w porównaniu do najniższej krajowej 2018 roku. Faktycznie, minimalna stawka godzinowa wzrosła o 1 zł i obecnie stanowi 14,7 zł. Nie jest to oczywiście wysoka kwota, zatem nie dziwi, że wielu Polaków oczekuje na dalszy wzrost pensji minimalnej. Faktycznie, przedstawiciele wielu zawodów otrzymują obecnie pensję, która jest równa lub trochę wyższa od minimalnej krajowej. Wystarczy spojrzeć na poniższy rysunek.

HlQjsYQPBwRu2chgun-SUotE6sNsXeBlKvGuYcCrDkG2ti-o2V47AuXf1jdLfxeYmtNBnEdtfn5BbiYWA5-4KT7I8askNu124rNfjebJ_aOp8n6x-6hMNc0b2LYfJw1KMYPByLDk

Najniższa krajowa w Polsce na razie nie jest czymś, co pozwala prowadzić wolne od kłopotów finansowych życie - często uzyskiwanych zarobków nie wystarcza, aby spełnić podstawowe życiowe potrzeby. Dlatego właśnie coraz więcej osób ubiega o darmowe pożyczki w firmach finansowych, liczba których w kraju dynamicznie wzrasta.

Prognozy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w Polsce na końcu 2019 roku - początku 2020 roku wiążą się przede wszystkim ze zmianami w krajowym ustawodawstwie, według których dodatek za staż pracy nie będzie wliczać się do minimalnej płacy. Po wprowadzeniu nowych przepisów prawnych sytuacja powinna zmienić się na lepsze: według prognoz minimalna krajowa w 2020 roku powinna przekroczyć 3000 zł.

Jak wyglądają płace minimalne w Europie?

Jaka jest najniższa krajowa 2019 w krajach Unii Europejskiej? Unia Europejska nadal jest wysoce niejednorodnym regionem pod względem warunków pracy. Kraje założycielskie Unii Europejskiej konsekwentnie utrzymują pozycję lidera w zakresie płac.

Europa Wschodnia oraz Europa Południowa znajdują się nieco w tyle w porównaniu do swoich północnych oraz zachodnich sąsiadów pod względem minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w Bułgarii kwota ta wynosi 210 euro. Jednak przez lata, które minęły od przystąpienia do UE, wiele krajów zwiększyło płace - na przykład na Łotwie w latach 2005-2015 najniższa krajowa w Polsce wzrosła 3-krotnie. Wynika to z danych Eurostatu opublikowanych na początku 2019 roku.

Ile wynosi najniższa krajowa w Polsce 2019 w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej? Analizując dane z poniższego wykresu możemy uzyskać odpowiedź na to pytanie.

5XRpgh8iYOE0waDzsM4OMkzjQtU5JDTbdt2nXIqlOToxtgmns44osqR3rUGEsofb0Q--HGJO2IpdQoXVuVb4D8XdaIV7oOow4BZ7DkugYAmalTRbQyycWGSYW_94xy3WlNMOMkzj

W 7 z 27 krajów Unii Europejskiej nie ma zdefiniowanej stałej wartości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Są to kraje o wysokich standardach socjalnych, które nie wymagają państwowej regulacji poziomu płac, wśród nich są na przykład: Szwecja, Finlandia, Dania, Austria, Niemcy, Włochy i Cypr. W tych państwach prawa pracowników do pewnego poziomu wynagrodzenia za swoją pracę są chronione przez związki zawodowe powstałe w określonych obszarach działalności.

Jak wyglądają płace minimalne na świecie?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że w niektórych krajach system obliczenia minimalnego wynagrodzenia jest bardzo skomplikowany. Na przykład w Indiach istnieją 1202 stawki minimalnego wynagrodzenia. Są również kraje, w których nie liczona jest minimalna kwota za pracę. Są to:

Austria

Bahrajn

Brunei

Burundi

Cypr

Dania

Dżibuti

Egipt

Emiraty Arabskie

Erytrea

Etiopia

Finlandia

Gwinea

Islandia

Jemen

Jordania

Kambodża

Katar

Kiribati

Lichtenstein

Malediwy

Mikronezja

Namibia

Nauru

Norwegia

Południowy Sudan

Ruanda

Samoa

Singapur

Somali

Surinam

Szwecja

Tonga

Tuwalu

Włochy

Zimbabwe

Ile wynosi najniższe wynagrodzenie na świecie? Przedstawiamy poniżej ranking krajów z największą i najniższą minimalną pensją w przeliczeniu na USD

Czytaj również: Najdroższe kraje do życia

Miejsce w rankingu

Nazwa kraju

Rozmiar minimalnej pensji, USD

1

Szwajcaria

5426,27

2

Bermudy

4840,73

3

Katar

3372,63

4

Australia

3306,13

5

Arabia Saudyjska

3182,48

6

Norwegia

3176,34

7

Singapur

3148,24

8

Dania

3068,11

9

Stany Zjednoczone

2835,07

10

Hong Kong

2750,64

99

Uzbekistan

249,32

100

Etiopia

240,18

101

Sri Lanka

238,7

102

Mołdawia

199,41

103

Ukraina

194,88

104

Kambodża

187,06

105

Nepal

169,56

106

Uganda

165,16

107

Syria

129,39

108

Wenezuela

24,6

Jak można zauważyć na podstawie podanego wykresu, w państwach, które trafiły na listę krajów z najmniejszą stawką godzinową, płatności są o dwa, a czasem nawet o trzy razy mniejsze niż w Polsce. Z kolei największe minimalne wynagrodzenie na świecie uzyskują obywatele od razu trzech krajów europejskiej - lidera rankingu Szwajcarii, Norwegii, która znalazła się na 6 miejscu i Danii, znajdującej się na 8 miejscu.

Podane statystyki pozwalają stwierdzić - jeśli chodzi o aktualną najniższą krajową, Polacy mają naprawdę nie najgorszą pozycję na świecie. Zajmują środkowe pozycje według tego wskaźnika w skali światowej i wchodzą do grona 30% obywateli krajów europejskich z dość wysoką minimalną pensją krajową.

Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img