Pożyczka od rodziny – jak to działa i co warto wiedzieć?

Reszta

Pożyczka od rodziny – jak to działa?

27 Feb 2019 8:8:825

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ta dość gorzka maksyma nie sprawdza się na szczęście we wszystkich familiach. Wiele osób może liczyć w potrzebie na swoją rodzinę, chociażby, gdy dopadną ich problemy finansowe. W takiej sytuacji, zanim udadzą się do parabanku, starają się uzyskać pożyczkę od rodziny. O czym należy wiedzieć biorąc pożyczkę od rodziny? Czy wiążą się z tym dodatkowe koszty?

Warunki uzyskania pożyczki od rodziny

Pożyczka od rodziny jest pożyczką prywatną. Warunki jej udzielenia i spłaty są indywidualnie ustalane między stronami. Każda pożyczka na kwotę powyżej 500 zł musi mieć spisaną umowę na piśmie, wedle Kodeksu Cywilnego. W razie potencjalnego sporu, taki dokument będzie stanowił niepodważalny dowód. Umowa pożyczki powinna zawierać dane takie jak:

 • Datę i miejsce sporządzenia i miejsca jej zawarcia,
 • Oznaczenie stron umowy,
 • kwotę pożyczki,
 • zobowiązania pożyczkobiorcy do zwrotu całkowitej kwoty,
 • terminu udzielenia i zwrotu pożyczki,
 • ewentualne odsetki w przypadku zwłoki w zwrocie pożyczki.

Strony mogą ustalić, że pożyczka będzie bez kosztów, jednakże od każdej, nawet udzielanej prywatnie pożyczki, należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 2%. Na szczęście ustawa przewiduje sytuacje, w których strony są zwolnione z PCC.


Czytaj również: Pożyczka na oświadczenie – co to jest i jak działa?


Sposoby na uniknięcie podatku od czynności cywilnoprawnych

Jak uniknąć płacenia 2% podatku od czynności cywilnoprawnych? Prawo stanowi, że podatku nie muszą płacić:

Członkowie najbliższej rodziny z tzw. I grupy podatkowej, czyli małżonkowie, zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki oraz wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także rodzeństwo, ojczym, macocha i pasierb, teściowie, o ile pożyczka opiewa na kwotę mniejszą niż 9637 złotych lub suma pożyczek od jednej osoby w ciągu 5 lat nie przekracza tej kwoty.

Takiego zwolnienia z podatku pożyczki lub pożyczek do łącznej kwoty 9637 złotych można udzielić osobie z I grupy podatkowej raz na 5 lat. Kolejna pożyczka, nawet na kwotę mniejszą niż 9637 złotych, jeśli zsumowana z poprzednimi pożyczkami od tej samej osoby zyskanymi w okresie krótszym niż 5 lat przekracza próg 9637 złotych, to będzie już podlegać opodatkowaniu. Spełnione muszą zatem być jednocześnie trzy warunki, aby uniknąć podatku:

 • Kwota pożyczki nie może jednorazowo przekraczać 9637 złotych lub zsumowane kwoty pożyczek z ostatnich 5 lat nie mogą przekraczać tej sumy,
 • Pożyczkodawcą musi być osoba z I grupy podatkowej,
 • Pożyczka musi być pierwszą udzieloną między tymi stronami na maksymalną kwotę podlegającą zwolnieniu lub od ostatniej pożyczki otrzymanej od tej osoby na maksymalną kwotę podlegającej zwolnieniu musi upłynąć więcej niż 5 lat.

Pożyczki spełniające te warunki nie muszą być zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Przykłady pożyczek zwolnionych z podatku:

 • Pierwsza pożyczka od rodziców na kwotę 6000 złotych,
 • Druga pożyczka do siostry na kwotę 5000 złotych, w sytuacji, gdy poprzednia pożyczka została udzielona mniej niż 5 lat temu, ale opiewała na sumę 2000 złotych – łącznie wartość pożyczek nie przekracza 9637 złotych,
 • Trzecia pożyczka od dziadka na kwotę 9200 złotych, przy czym od poprzedniego zobowiązania na kwotę 4000 złotych minęło ponad 5 lat.

Jeśli kwota pożyczki od krewnego z I grupy podatkowej przekracza 9637 złotych, dalej jest jeszcze szansa na uniknięcie uiszczenia 2% podatku. Trzeba jednak jednocześnie wypełnić następujące warunki:

 • Złożyć deklarację PCC-3 dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu udzielenia pożyczki,
 • Złożyć potwierdzenie, że środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy, rachunek w SKOK-u czy poprzez przekaz pocztowy pożyczkobiorcy.

Sposoby na uniknięcie podatku

Zwolnienie podatkowe na powyższych warunkach w przypadku kwot pożyczki wyższych niż 9637 złotych nie dotyczy niestety pożyczki udzielanej między teściami, zięciem czy synową. Pozostałe osoby I grupy podatkowej mogą skorzystać z tego przywileju. Warto pamiętać o tym, by przelew bankowy lub przekaz pocztowy był właściwie opisany. Należy zatem w tytule przelewu czy na blankiecie wpisać wyraźnie pożyczka. Dzięki temu Urząd Skarbowy będzie miał dowód, z środki rzeczywiście zostały przekazane jako pożyczka, nie zaś przelew środków bezzwrotnych.

Kara za niezgłoszenie pożyczki do US

Jeśli pożyczka kwalifikuje się do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, gdyż przekracza kwotę 9637 złotych lub zsumowana z poprzednimi pożyczkami od jednej osoby w ciągu ostatnich 5 lat przekracza tę sumę, a nie zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego, to w razie wykrycia tej nieprawidłowości urząd zażąda uiszczenia 20% podatku.

Podsumowanie

Pożyczki od rodziny mogą być udzielone na bardzo korzystnych zasadach i nie generując dodatkowych kosztów, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Zawsze też należy zgłosić Urzędowi Skarbowemu pożyczkę, która przekracza kwotę zwolnioną od podatku. Dzięki temu można w niektórych przypadkach uzyskać zwolnienie od podatku PCC, a w razie kontroli nie będzie się narażonym na bardzo wysoką karę opłacenia aż 20% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img