Wezwanie do zapłaty

Poradnik kredytobiorcy

Wezwanie do zapłaty: czym ono jest

1 Apr 2019 11:58:2525

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Jak świadczy praktyka działalności firm finansowych, wezwanie do zapłaty - to najlepszy sposób nie tylko przypomnienia dłużnikowi o tym, że powinien uregulować należności, ale i faktyczne uzyskanie pieniędzy, gdyż kolejny krok po wysłaniu takiego dokumentu, to przekazanie sprawy do sądu.

Jak wygląda pismo o zwrot pieniędzy, jakie podstawowe elementy zawiera i dlaczego nie warto lekceważyć tego dokumentu w przypadku jego otrzymania: o tym wszystkim i innych ważnych niuansach opowiemy w tym artykule.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Czym jest wezwanie do zapłaty

Jest to dokument, który adresuje się do osób zadłużonych, które nie uiściły zobowiązań finansowych u kredytodawcy. Do osoby zadłużonej wezwanie wysyła się listem poleconym pocztą, ostatnio jednak mogą być stosowane też inne formy kontaktu z dłużnikiem - e-maili oraz SMSy.

Wezwanie do zapłaty zwykle składa się z kilku podstawowych elementów, którymi są:

 • Zaległa kwota oraz odsetki;
 • Dokładny termin, w ciągu którego osoba powinna uregulować zadłużenie;
 • Sposoby przekazania pieniędzy kredytodawcy;
 • Konsekwencje, które mogą nastąpić w przypadku braku płatności.

wezwanie do zapłaty

Jakie informacje zostają podawane w wezwaniu do zapłaty?

Ponieważ kwestia sporządzenia i wysłania wezwań do zapłaty nie została jeszcze dokładnie uregulowana przez polskie prawo, pojawia się problem: kredytodawca osobiście podejmuje decyzję o tym, w jaki sposób sporządzać taki dokument i kiedy wysyłać go do osoby zadłużonej. Jednak jak świadczą statystyki, ryzyko niezapłacenia długu przez klienta istnieje zwykle w sytuacji, gdy nie dokonał on uregulowania swojego zadłużenia w ciągu 4 miesięcy od daty ostatecznej spłaty kredytu. Jest to zatem optymalny czas do wystawienia wezwania do zapłaty.

Liczba wysłanych wezwań do zapłaty również nie jest niczym ograniczona, jednak zdecydowanie jest jasne, że gdy płatność nie zostanie uregulowana po kilku wysłanych listach, kolejne nie pomogą szybciej odzyskać długu i będą raczej bezsensowne.

Można zatem stwierdzić, że pismo przedsądowe z punktu widzenia kredytodawcy pełni kilka ważnych funkcji, a mianowicie:

 • Pozwala szybko poinformować dłużnika o istniejącym zobowiązaniu i kwocie, która podlega zapłacie;
 • Daje możliwość ustalić graniczne terminy dla wywiązania się przez dłużnika ze wziętych na siebie zobowiązań finansowych;
 • Uświadamia dłużnika o konsekwencjach, które mogą nastąpić w przypadku, gdy zadłużenie nie zostanie uregulowane na czas;
 • Pozwala załatwić konflikt finansowy w sposób ugodowy;
 • Maksymalnie zwiększa poziom wiarygodności tego, że obowiązki, które wziął na siebie dłużnik, zostaną spełnione.

Przepisy prawa nie podają rygorystycznych wymagań do treści wezwania do zapłaty. Otóż, wezwane do zwrotu pieniędzy może posiadać elementy obowiązkowe i zalecane. Do podstawowych, chociaż niewymaganych przez polskie prawo, można zaliczyć:

 • Podanie informacji o wierzycielu oraz podmiocie, który go reprezentuje;
 • Podanie dokładnych informacji na temat roszczenia (dane dotyczące faktury, zaległa kwota + odsetki, data uregulowania zobowiązania itp.);
 • Numer konta bankowego, na które powinna zostać dokonana płatność dla uregulowania zadłużenia;
 • Termin, w ciągu którego powinno zostać uregulowane zadłużenie;
 • Własnoręczny podpis windykatora lub wierzyciela.

Dodatkowo (szczególnie w przypadku ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty) mogą zostać podane informacje dotyczące konsekwencji, które nastąpią w przypadku, gdy osoba lub firma na czas nie ureguluje zadłużenia. Zdarzają się również przypadki, kiedy taki dokument zawiera informacje na temat prostych rozwiązań, pozwalających dłużnikowi szybko uregulować jego zobowiązanie.

wezwaniu do zapłaty

Czym grozi uzyskanie wezwania do zapłaty?

Otrzymanie wezwania do zapłaty nie oznacza tego, że osoba natychmiast powinna uregulować płatność. Ale w przypadku, gdy nie skontaktuje się ona z placówką finansową, w której ma dług lub odmówi uregulowania płatności może grozić wyegzekwowaniem długu przez komornika, co ponadto spowoduje obowiązek dokonania płatności z naddatkiem, czyli dodatkowymi opłatami.

Warto też pamiętać o różnych szczegółach, które wiążą się z otrzymaniem wezwania do zapłaty. Co roku do polskich sądów wpływa około 16 milionów spraw powiązanych z brakiem uregulowania zobowiązań finansowych. Aby nie znaleźć się w tym gronie, warto podjąć wszystkie starania, aby uregulować problem. Tym bardziej, że istnieje na to kilka efektywnych rozwiązań:

 • Można rozłożyć płatność na większą liczbę rat z mniejszą kwotą płatności;
 • Wziąć inny kredyt, za pomocą którego uregulowana zostanie zaległa płatność;
 • Dokonać refinansowania pożyczki.

Zdarzają się też sytuacje, kiedy wezwanie do zapłaty zawiera nieprawidłowe informacje, na przykład:

 • Niepoprawną kwotę zapłaty;
 • Informacje o zadłużeniu, którego osoba nie zaciągała;
 • Niepoprawne dane dotyczące terminu uregulowania płatności itd.

W takich przypadkach klient ma prawo zwrócić się do wierzyciela z prośbą o podanie podstaw wystawienia ostatecznego rządzania zapłaty.


Czytaj również: Pożyczka od rodziny – jak to działa?


Jak postępować w przypadkach, gdy uważasz, że uzyskałeś bezpodstawne wezwanie do zapłaty?

5ca1d6849b388.jpg

W przypadku, gdy dana osoba otrzymuje wezwanie do zapłaty i nie reguluje zadłużenia, uzyskuje ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, a gdy ono też zostanie zignorowane - sprawa przekazywana jest do sądu. Wynika logiczne pytanie: jak zachować się w sytuacji, gdy uzyskałeś pismo przedprocesowe, ale jesteś pewien, że nie masz żadnego zadłużenia?

Jeśli Twoim zdaniem uzyskałeś bezpodstawne wezwanie do zapłaty, nie warto przede wszystkim go ignorować. Najlepiej skontaktować się z organizacją lub osobą, która wysłała taki list - informacje kontaktowe można znaleźć bezpośrednio na wezwaniu. Wierzyciel lub strona, która przedstawia jego interesy, powinni podać wszystkie udokumentowane informacje, które uzasadnia roszczenie.

W tym przypadku, jeśli będzie udowodniona bezzasadność wezwania, warto wysłać list w odpowiedzi, podając dokładne informacje dotyczące zaistniałej sytuacji. Wszystkie swoje słowa warto podeprzeć poświadczającymi je dokumentami. Na przykład: fakturami, dowodami przelewu lub rachunkami potwierdzającymi, że uregulowałeś swój dług. W przypadku, gdy wezwanie do zapłaty przeszło na adres firmy, zadbaj o to, by jej kapitał obrotowy był dodatni, gdyż takie rozwiązanie pozwoli jej nawet w najgorszych sytuacjach pozostawać wypłacalną.

Jak odnaleźć się w przypadku, gdy uzyskałeś wezwanie do zapłaty, ale nie masz pieniędzy, by spłacić dług?

Jeśli jednak faktycznie masz zadłużenie, warto dołożyć wszelkich starań, aby tylko sprawa nie została przekazana do sądu. Jak jednak zachowywać się w sytuacji, kiedy w ogóle nie posiadasz środków, by uregulować płatność? W takiej sytuacji warto na przykład sięgnąć po kredyt gotówkowy (najlepiej, oczywiście, ten bezgotówkowy), aby uregulować dawną zaległość. A następnie spłacić nowe zadłużenie, by nie zostało ono obciążone dodatkowymi odsetkami.

Innym rozwiązaniem będzie zawarcie z wierzycielem umowy o refinansowaniu zadłużenia (opcja ta jest dostępna, jeśli jest możliwa spłata zadłużenia w ratach). W przypadku, gdy wierzyciel zaakceptuje takie rozwiązanie, powinna z nim zostać zawarta umowa. Warto w niej podać informacje o tym, że przede wszystkim zapłacona zostanie należność główna, a dopiero potem odsetki (w takim przypadku ich wielkość nie będzie wzrastać w czasie, kiedy będziesz regulować swoje zadłużenie).

Kiedy otrzymujesz wezwanie do zapłaty online lub pocztą i nie masz pieniędzy na spłatę zadłużenia, najczęściej zaczynasz panikować. Nie warto tego robić, gdyż to tylko pogorszy sytuację. Natomiast warto dokładnie zapoznać się z treścią wysłanego do Ciebie listu, gdyż w 99% przypadkach będzie on mieścił dość dokładne instrukcje o tym, co powinieneś zrobić w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej rozpoczną się negocjacje i w tym przypadku warto nie konfliktować się - odwrotnie skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej. Pamiętaj, że nie tylko dla Ciebie, ale również dla wierzyciela najbardziej dogodnym rozwiązaniem sytuacji będzie podpisanie ugody o spłacie zadłużenia w ratach: nikt przecież nie jest zainteresowany tym, by sprawa została przekazana do sądu.

Jak widzisz, jednym z najlepszych rozwiązań Twoich problemów finansowych w przypadku uzyskania wezwania do zapłaty będzie uzyskanie darmowego kredytu. Po uregulowaniu wszystkich płatności możesz na spokojnie rozwiązać zaistniałe problemy z kredytodawcą.Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img