Podatek od pożyczki: kiedy należy opłacać PCC?

Poradnik kredytobiorcy

Podatek od pożyczki – kiedy należy opłacać PCC?

28 Mar 2019 15:2:4325

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Podatek od czynności cywilnoprawnych to danina, która obejmuje także umowę pożyczki wedle art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 2%, od kwoty lub wartości pożyczki, a opłaceniem go jest obarczony pożyczkobiorca. Na szczęście nie w każdej sytuacji uzyskiwania pożyczki trzeba opłacać podatek PCC. Sprawdź, kiedy jesteś zwolniony z tego obowiązku.

Podatek od pożyczki otrzymanej od firm

Pożyczkę najczęściej uzyskuje się od firm pożyczkowych – tzw. parabanków. To podmioty, których podstawową działalnością jest udzielanie pożyczek. To ich forma zarobku. Są to legalne podmioty z zarejestrowaną działalnością. Otrzymanie pożyczki od takiej firmy nie wymusza na pożyczkobiorcy uiszczenia podatku. Pożyczki od profesjonalnych firm pożyczkowych są zwolnione z PCC. Klient ponosi zatem jedynie koszty przewidziane przez pożyczkodawcę, czyli prowizję i odsetki oraz inne opłaty administracyjne. Państwo nie otrzymuje od takiej pożyczki daniny.

Pożyczki prywatne a podatek

Sytuacja jest inna w przypadku pożyczki prywatnej. Jeśli osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie oferowania pożyczek, udzieli drugiej osobie pożyczki, to w tej sytuacji należy uiścić podatek PCC. Taka jest generalna zasada, ale ustawodawca przewidział szereg wyjątków od tej reguły.

Pożyczki prywatne a podatek

Pożyczki rodzinne – zwolnione z podatku?

Otrzymanie pożyczki od najbliższej rodziny do pewnej kwoty jest zwolnione z podatku. Warunkiem jest otrzymanie pożyczki od osób należących do tzw. I grupy podatkowej w świetle ustawy od spadku i darowizn. Są to: małżonkowie, zstępni czyli dzieci, wnuki itd., wstępni, czyli rodzice i dziadkowie, rodzeństwo, zięć, synowa, pasierb, ojczym, macocha i teściowie. Pożyczka od tych osób jest zwolniona z podatku do kwoty 9 637 złotych w okresie do 5 lat. Oznacza to, że jeśli w czasie 5 lat otrzyma się od osoby z I grupy podatkowej kilka pożyczek, ale ich łączna suma nie przekroczy limitu górnego w wysokości 9 637 złotych, to nie ma obowiązku uiszczania podatku.

Pożyczki rodzinne na dużą sumę

Co w sytuacji, gdy w ciągu 5 lat suma pożyczek przekroczy ustalony bezpodatkowy limit? Albo jeśli zechce się uzyskać jednorazowe zobowiązanie na kwotę ponad 9 637 złotych? Zasadniczo wynikałoby, że należy opłacić 2% podatku, ale nie zawsze. Ustawa przewiduje otrzymanie za darmo nielimitowanej sumy pożyczek, jednak od członków grupy I podatkowej z wyjątkiem teściów, zięcia i synowej. Pomiędzy tymi członkami rodziny pożyczki czy pożyczką ponad limit zawsze są obłożone podatkiem. Jeśli jednak otrzyma się pożyczkę od pozostałych członków I grupy podatkowej na wysoką sumę, można uniknąć płacenia PCC. Warunkami są:

 • Złożenie deklaracji podatkowej organowi podatkowemu w terminie do 14 dni od dokonania czynności podpisania umowy pożyczki
 • Przedłożenie organowi dokumentu potwierdzającego otrzymanie pożyczki na rachunek bankowy, rachunek SKOK czy przekazem pocztowym.

Jeśli kwota pożyczki przekroczyła limit 9 637 złotych i nie przysługuje prawo do bycia zwolnionym z podatku, to konieczne jest samodzielne wyliczenie stawki PCC, złożenie druku PCC-3 do Urzędu Skarbowego i opłacenie w terminie 14 dni podatku.


Czytaj również: Pożyczka od rodziny – jak to działa?


Pożyczki prywatne otrzymane nie od członka rodziny

Wiemy, już jak wygląda sytuacja z podatkiem przy pożyczce otrzymanej w ramach I grupy podatkowej. Co jednak z pożyczkami od dalszych członków rodziny, znajomych lub obcych osób? Jest możliwość bycia zwolnionym z podatku PCC w kilku sytuacjach wyszczególnionych przez ustawodawcę. Należą do nich:

 • Otrzymanie pożyczki od jednej osoby w kwocie do 5000 zł lub od kilku osób w kwocie do 25 000 zł, jeśli były one otrzymane przez kolejne trzy lata kalendarzowe począwszy od 1 stycznia 2009 roku (np. w latach 2009, 2010, 2011 czy 2015, 2016, 2017 itd.)
 • Otrzymanie pożyczki utworzonej poprzez ustawę innych funduszów celowych,
 • Otrzymanie pożyczki od przedsiębiorców niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzących legalną działalność w zakresie udzielania pożyczkę lub kredytowania,
 • Otrzymanie pożyczek z kas zakładowych, funduszów zakładowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Otrzymanie pożyczki od wspólnika, czyli innego akcjonariusza, w spółce kapitałowej

Konsekwencje nieopłacenia podatku od pożyczki

Co grozi podatnikowi, który otrzymał pożyczkę podlegającą opłacie podatku, ale nie dopełnił tej formalności? Musi liczyć się z konsekwencjami – koniecznością opłacenia tzw. sankcyjnej stawki podatku. Wynosi ona 20% od pożyczonej kwoty.

Pożyczki z podatku


Pożyczki zwolnione z podatku PCC: podsumowanie

Podsumujmy zatem: pożyczki od kogo i na jaką kwotę nie podlegają opodatkowaniu? Nie musisz płacić podatku jeśli:

 • Uzyskałeś jedną lub wiele pożyczek w okresie 5 lat do kwoty 9 637 złotych od osób z I grupy podatkowej
 • Uzyskałeś pożyczkę od osób z I grupy podatkowej – z wyłączeniem teściów, zięcia, synowej – na kwotę wyższą niż 9 637 złotych lub sumą uzyskanych pożyczek w ciągu 5 lat przekroczyła tę kwotę, ale zgłosiłeś w ciągu 14 dni pożyczkę do US i udokumentowałeś przekaz pieniędzy
 • Uzyskałeś pożyczkę od osób spoza I grupy podatkowej, ale była to pożyczka do 5 tys. złotych i w ramach uzyskania świadczenia w ciągu kolejnych trzech lat kalendarzowych począwszy od 2009 roku lub później albo do kwoty 25 tys. złotych od wielu osób na tych samych zasadach
 • Uzyskałeś pożyczkę od wspólnika ze spółki kapitałowej albo od kas i funduszów zakładowych oraz innych jednostek wymienionych w ustawie, a także ustanowionych w ramach ustawy innych funduszy celowy
 • Otrzymałeś pożyczkę od legalnie działającej firmy prowadzącej usługi kredytowania i udzielania pożyczek, a także od przedsiębiorców niemających siedziby w Polsce, a prowadzących wyżej wymienioną działalność.

Najbardziej korzystne jest wzięcie pożyczki od firm pożyczkowych – nie musisz wtedy martwić się o podatek PCC i pamiętać o wyjątkach od reguły! Nigdy nie płacisz podatku biorąc pożyczkę od parabanków.

Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img