Ile kosztuje rozwód

Reszta

Ile kosztuje rozwód

3 Dec 2018 17:5:3025

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Nie jest tajemnicą, że rozwód w Polsce jest procedurą dosyć kosztowną. Ponadto strona, która jest inicjatorem rozerwania małżeństwa, powinna ponieść wydatki już na samym początku tego procesu. Jeśli interesuje Cię, ile kosztuje sprawa rozwodowa oraz jaką kwotę trzeba zapłacić za podział mienia, w niniejszym artykule odnajdziesz wszystkie informacji na ten temat

Jak kształtuje się koszt rozwodu w Polsce?

Opłata za rozwód 2018 w Polsce może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: obecność lub brak dzieci w małżeństwie, koszt przeniesionych aktywów lub wymagane utrzymanie, złożoność problemów powodujących spory między małżonkami. Podstawowymi wydatkami zaś są:

 • - Stała opłata za procedury sądowe (600 zł);
 • - W przypadku obecności małoletnich dzieciach – opinia OZSS (jej koszt waha się w granicach 500-1000 zł);
 • - Ewentualny koszt usług mediatora (maksymalna kwota to 450 zł);
 • - Ewentualne opłaty za usługi kuratora rodzinnego (w przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania sprawy w sądzie pojawia się potrzeba przeprowadzenia wywiadu środowiskowego). Koszt tej usługi wynosi maksymalnie 80 zł;
 • - Opłata usług prawnika (koszt jego wynagrodzenia zależy od poziomu skomplikowania danej sprawy i może sięgać 6000 zł);
 • - Wydatki o charakterze dodatkowym w przypadku, gdy jedna ze stron zostaje zobowiązana do wypłaty alimentów. W tym przypadku wielkość dodatkowych kosztów bezpośrednio zależy od rozmiaru zasądzonych alimentów.

Ile kosztują procedury sądowe związane z rozwodem?

Odpowiednio do wymagań polskiego ustawodawstwa opłata za pozew rozwodowy jest wpłacana przez stronę, która inicjuje proces sądowy i wynosi 600 zł. W przypadku, gdy proces kończy się nieorzekaniem o winie, strona uzyskuje z powrotem połowę wpłaconej kwoty, a więc 300 zł. Natomiast druga strona małżeństwa zobowiązuje się do wpłaty 150 zł.

Koszty sądowe rozwodu

również mogą zawierać:
 • - Tak zwane zabezpieczeniowe roszczenia, wśród których najczęściej znajdują się: ustalenie zabezpieczenia alimentów wynosząca 100 zł oraz wniosek o ustalenie kontaktów to 40 zł;
 • - Sporządzenie i składanie wniosku o eksmisję jednego z członków małżeństwa, zajmującego wspólne mieszkanie (koszt tej usługi to 200 zł);
 • - Uzyskanie decyzji Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (jest niezbędna, gdy pojawia się problem zabezpieczenia materialnego dzieci lub ustalenia częstotliwości ich kontaktów z każdym z rodziców);
 • - Przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami środowiska, w którym mieszka dziecko. Jeden wywiad, w trakcie którego ustalane się warunki, w których mieszka dziecko, jakość sprawowanej przez rodziców opieki nad nim itd., to kwota 80 zł;
 • - Organizację mediacji pozwalających załatwić sprawę w sposób ugodowy. Koszt pierwszego spotkania z mediatorem to 150 zł, każde następne kosztuje 100 zł, natomiast ogólny koszt usług takiej osoby nie może przekraczać 450 zł. Dodatkowo mediator pobiera koszty za wynajem mieszkania w trakcie wykonywania usługi, jeżeli świadczy ją poza miejscem zamieszkania (70 zł za każde spotkanie), przejazdy i korespondencję (30 zł).

Ile wynoszą koszty rozwodowe u adwokata?

Koszt usług prawnych adwokata w zakresie rozwiązania małżeństwa zależy przede wszystkim od jego kwalifikacji. Co do zasady, usługi doświadczonego prawnika są droższe niż usługi prawne początkujących specjalistów: doświadczony adwokat wie na jakie problemy napotykają pary w trakcie rozwodu i jak w praktyce ten lub ów spór można rozwiązać z korzyścią do strony, która zwróciła się o pomoc.

Koszt porad prawnych również zależy od tego, jakie informacje chcemy uzyskać od prawnika. Średnio koszty rozwodu przeprowadzanego z pomocą prawnika zaczynają się od 1500 zł (jest to kwota ustalana w najprostszych, nie powiązanych z podziałem mienia lub podjęciem decyzji o przyszłości wspólnych dzieci).

Cena rozwodu

z pomocą adwokata zawiera liczne usługi, między innymi:
 • - Przygotowanie pozwu do sądu;
 • - Uczestnictwo specjalisty w rozprawach sądowych;
 • - Przygotowanie i rozesłanie pism procesowych, w tym zażaleń;
 • - Przeprowadzenie dodatkowych spotkań w kancelarii;
 • - Udzielenie klientowi konsultacji telefonicznych itd.

Trudną jest jednoznaczna odpowiedź na pytanie,ile kosztuje rozwód

w przypadku skorzystania z pomocy prawnika. W dużych kancelariach oraz miastach koszt usług specjalisty będzie znacznie wyższy, ponadto warto również wziąć pod uwagę różne wymagania prawników co do formy opłaty swojej pracy. Oznacza to, że zwracając się do kancelarii prawnej trzeba nie tylko ustalić ile trwa i kosztuje rozwód
, ale również w jakiej formie będzie pobierana opłata. Najbardziej popularnymi opcjami są:
 • - Opłata zryczałtowana (kwota ustalana jest z góry i nie zależy od liczby podjętych działań);
 • - Koszt rozwodu zależy od ogólnej liczby czynności podjętych przez prawnika oraz stopnia ich skomplikowania;
 • - Od czasu trwania sprawy rozwodowej (opcja spotykana najrzadziej).

Rozwód i podział majątku

W przypadkach, kiedy sąd dodatkowo zajmuje się podziałem wspólnego majątku małżonków, opłaty za wydatki sądowe wzrastają, wynosząc:

 • - W przypadku, gdy podział majątku odbywa się w sposób zgodny 300 zł;
 • - W sytuacji, gdy sąd rozstrzyga konfliktowe sytuacje – 1000 zł.

Warto w tym miejscu dodać, że instytucje sądowe rzadko zajmują się podziałem majątku. Najczęściej w przypadkach między osobami, które zdecydowały się rozerwać relacje małżeńskie zaszło już porozumienie i kwestia podziału wspólnego mienia nie powoduje przedłużenia sprawy.

5c0553f5cabd2.jpg

Ile kosztuje rozwód z orzekaniem o winie?

Polskie prawo dość jednoznacznie podchodzi do rozwiązania problemu kto płaci za rozwód – jest to strona, która przegrywa w wyniku wyroku sądu. Jednakże niektóre sprawy sądowe kończą się orzekaniem o
winie jednej ze stron. W takich przypadkach ta osoba ponosi nie tylko koszty powiązane z działalnością sądu, ale również może zostać zobowiązana do zapłaty dodatkowych alimentów na przykład jeśli nastąpi pogorszenie stanu zdrowia jej partnera.

Strona przegrana ponosi również dodatkowe koszty, zatem koszt pozew rozwodowy dodatkowo dla niej wzrasta. Mianowicie powinna ona również opłacić:

 • - Opłatę sądową od przyznanych alimentów;
 • - Honorarium dla radcy prawnego lub adwokata, wynajętych przez drugą stronę.

Warto również wcześniej dowiedzieć się ile adwokat liczy sobie za rozwód z orzekaniem o winie. Koszt takich usług zaczyna się od 1080 zł. Jest to jednak stawka minimalna, ustala ją Ministerstwo Sprawiedliwości. W rzeczywistości jednak cena pozew o rozwód może wynosić nawet 3-4 tys. złotych.

W jakich sytuacjach odbywa się zwrot lub zwolnienie z kosztów rozwodwych?

Osoba, która zwraca się do sądu z wnioskiem o rozwód i sąd przychyli się do niego, może liczyć, że koszty rozwod zostaną jej zwrócone (w całości lub częściowo). Z kolei strona, która przegrywa w sporze, powinna dokonać wszystkich opłat, zapłacić wynagrodzenie biegłym oraz adwokatom. Warto jednak pamiętać, że łączny koszt takich wypłat nie może przekraczać 2160 zł.

Porada

O zwolnienie z kosztów sądowych może ubiegać się tylko ograniczone grono osób. Natomiast istnieje sporo możliwości do minimalizacji wydatków, szczególnie tych dodatkowych. Co najmniej 300 zł można zaoszczędzić, gdy sprawa będzie rozpatrywana bez orzekania o winie, ponadto zaleca się ustalenie odpowiedzi dotyczących opieki nad wspólnymi dziećmi jeszcze przed składaniem wniosku rozwdowego do sądu.

Jaki będzie koszt rozwodu w 2019 roku?

W 2019 roku planowana jest nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku, gdy zostanie ona zaakceptowana pozew rozwodowy 2019 będzie kosztował aż 2000 zł. Obecnie projekt jest aktywnie omawiany w Parlamencie, jednak z wielkim prawdopodobieństwem może on zostać przyjęty w najbliższych miesiącach. Oznacza to, że koszty rozwodu 2019 wzrosną co najmniej 3 razy.Możemy zatem stwierdzić, że obecnie koszty rozwodu zaczynają się od 300 zł. Jest to minimalna kwota ustalana w przypadku, gdy osoba decyduje się na samodzielne prowadzenie sprawy, w której nie następuje orzekanie o winie. W najbardziej skomplikowanych przypadkach jednak cena rozwodu może sięgać nawet kilku tysięcy złotych, w wyniku czego osoby często ubiegają sie o pożyczki ratalne, pozwalające pokryć koszt rozerwania małżeństwa. Gdy rozstanie z partnerem to już jednoznaczna decyzja, warto zastanowić się nad tym, by rozpatrywanie sprawy przez sąd było jak najmniej uciążliwe dla portfela. W tym celu warto dojść do kompromisu z partnerem lub partnerką jeszcze przed rozpoczęciem sądowych procedur.

Warto wiedzieć, że...

Odpowiadając na pytanie, ile kosztuje rozwód w Polsce, możemy stwierdzić, że jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, będą musieli wydać na proces sądowy średnio 2500 zł. Najmniejszy koszt rozwodu ma miejsce w sytuacji nieposiadania dzieci – jego ogólny koszt sięga 860 zł. Rekordowa kwota w sprawie sądowej dotyczącej rozwodu w Polsce przekracza 30 000 zł. Nawet w mniejszych polskich miastach koszty rozwodu za porozumieniem stron mogą wynosić 2000 zł, gdy jeden lub obydwoje członków małżeństwa ubiegają się o pomoc profesjonalnych prawników.Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img