IKE czy IKZE: co lepiej wybrać w 2019?

Poradnik kredytobiorcy

IKE czy IKZE: który wybór jest lepszy w celu zapewnienia sobie godnej emerytury?

14 Mar 2019 12:55:5325

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Osoba, dla której nie jest obojętna jej własna przyszłość już w bardzo młodym wieku zadaje sobie pytanie o to, jak zapewnić sobie spokojną i bezproblemową, a jeszcze lepiej - maksymalną emeryturę. Warto jednak od razu powiedzieć, że jeśli w czasie studiów lub pierwszych lat pracy nie zastanawiałeś się nad tym zagadnieniem - nigdy nie jest za późno, warto tylko zdecydować, które konto wybrać - IKZE lub IKE.

Czytając ten artykuł dowiesz się, czym dokładnie są konta IKE i IKZE, jakie są ich podstawowe wady oraz zalety, a także, które z nich będzie korzystniejsze akurat dla Ciebie.

Trzeci filar emerytalny: o czym powinien wiedzieć każdy Polak?

IKE i IKZE są to produkty zaliczane do trzeciego filara emerytalnego. Co to oznacza? Obecnie istnieją trzy podstawowe źródła oszczędzania na emeryturę. Pierwszy filar to wypłaty, które w przyszłości będziesz otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, drugi - otwarte fundusze emerytalne, a do trzeciego filaru zaliczane są pieniądze, które są dobrowolnie odkładane przez daną osobę na indywidualne konto emerytalne. Do trzeciego filaru emerytalnego między innymi zaliczane są konta IKE, IKZE oraz PPE.

Trzeci filar emerytalny

Trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych wyróżnia:

 • Dobrowolność;
 • Brak powiązań z ZUS i innymi instytucjami państwowymi;
 • Forma i szczegóły inwestowania w emerytury są zależne wyłącznie od danej osoby;
 • Możliwość wypłaty oszczędności w dowolnym momencie.

Czytaj również: Pożyczka na oświadczenie – co to jest i jak działa?


Czym jest IKE

Czym jest IKE

Przede wszystkim wyjaśnijmy, co to jest IKE. IKE czyli indywidualne konto emerytalne to konto ubezpieczenia emerytalnego, przysługujące każdej chętnej osobie, która ukończyła 16 lat. Na tego typu konto od 2009 roku można wpłacać maksymalnie 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego dla gospodarki narodowej. Ważnym niuansem też jest to, że kwota, którą będziemy wypłacać w kolejnym roku, nie może być niższa, niż kwota, która faktycznie była wypłacana w roku poprzednim. Oszczędzanie jednak może zostać zakończone w momencie, który właściciel konta uzna za odpowiedni. W takim przypadku wszystkie wpłacone środki i odsetki są zwracane właścicielowi po spłacie podatku od dochodów w postaci kapitału, który, jak w przypadku jakichkolwiek innych lokat, wynosi 19%.

Wypłata pieniędzy z konta IKE może odbywać się zarówno za jednym razem, jak i w częściach co miesiąc, a zatem w formie rat. Można również wskazać listę osób lub podać jedną osobę, która uzyska pieniądze, w przypadku przedwczesnej śmierci posiadacza konta. Jeśli jednak taka osoba nie zostanie podana, koszty zostaną przekazane spadkobiercy osoby, a zatem jednemu lub kilku członkom jego najbliższej rodziny.

Kto może założyć IKE?

Indywidualne konto emerytalne może założyć każda chętna osoba nawet w tym przypadku, gdy nie jest ona uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Ważne, aby też pamiętać o tym, że:

 • Jedna osoba w tym samym czasie nie może mieć więcej niż jedno IKE;
 • Osoba posiadająca IKE może zmieniać jego kształt, na przykład fundusze inwestycyjne zmieniać na obligacje skarbowe IKE lub rachunek oszczędnościowy.

Kto prowadzi IKE?

Prowadzić IKE mają prawo:

 • Banki i domy maklerskie, które są upoważnione do prowadzenia działalności maklerskiej;
 • Instytucje bankowe;
 • Fundusze Emerytalne otwartego typu;
 • Zakłady zajmujące się ubezpieczeniem życia;
 • Fundusze inwestycyjne.

Po wyborze jednej z tych instytucji, dana osoba podpisuje z nią umowę. Dlatego warto uprzednio wyjaśnić wszystkie szczegóły dostępnych ofert i wybrać najkorzystniejszą z nich.

Podstawowe formy IKE

IKE może przybierać 6 podstawowych form i tylko jedna z nich - rachunek inwestycyjny w placówce bankowej podlega pod Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ta instytucja państwowa gwarantuje, że otrzymamy z powrotem zarówno zaoszczędzone koszty, jak i odsetki. Bezpiecznym rodzajem IKE są również obligacje: powrót zainwestowanych środków w tym przypadku jest gwarantowany przez państwo.

Limit wpłat IKE na przestrzeni lat wygląda następująco:

Podstawowe formy IKE

Warto tutaj dodać, że składki IKZE nie mają dolnego progu, ponadto istnieje możliwość nieregularnej wpłaty tego rodzaju składek emerytalnych.

Jak odbywa się wypłata oszczędności?

Zgodnie z polskim prawem środki z IKE mogą być wypłacane w dowolnym momencie, wybranym przez posiadacza konta, w tym w całości lub częściami. Taki rachunek opłaca się prowadzić tylko w tym przypadku, gdy podczas wypłaty będzie przysługiwać ulga od tak zwanego podatku Belki. Wyjaśnijmy zatem, czym jest ten podatek i w jakich przypadkach można zostać od niego zwolnionym.

Otóż, podatek Belki otrzymał swoją nazwę od nazwiska ministra finansów Marka Belki, który w 2001 roku wystąpił z inicjatywą wprowadzenia podatku od gromadzenia oszczędności, która została zrealizowana w następnym - 2002 roku. Podatek w wysokości 19% jest pobierany od wszystkich inwestycji w papiery wartościowe, fundusze kapitałowe, a jednocześnie od wszystkich pożyczek, dywidend i wkładów oszczędnościowych.

Rozważmy to na konkretnym przykładzie:

Załóżmy lokatę na kwotę 100 zł na okres 6 miesięcy. W tym czasie uzyskamy 30 zł odsetek. Zatem podatek Belki zostanie naliczony od uzyskanych 30 zł i wyniesie 5,7 zł. W efekcie podczas wypłaty środków z banku otrzymamy 124,3 zł.

Zakładając konto IKE możemy jednak nie płacić tego podatku. Prawo do podatkowych preferencji uzyskiwane jest zaś, jeśli:

 • Ukończono 60 lat (lub 55 lat, jeśli wcześniej nabyto uprawnienia emeryta);
 • Wpłacano pieniądze na konto IKE w ciągu co najmniej 5 lat lub co najmniej 50% wpłat dokonano w okresie 5 lat przed momentem wypłaty oszczędności.

W przypadku, kiedy nie zostaną spełnione wymienione powyżej warunki, wówczas podczas wypłaty oszczędności należy zapłacić 19% podatku od tak zwanych zysków kapitałowych.

Przykłady rozliczeń IKE

Wypłacanie pieniędzy z konta IKE opłaca się wtedy, kiedy nie zapłacimy podatku Belki. Potwierdza to poniższa tabela, w której porównano konto IKE ze standardowym kontem oszczędnościowym.

IKE

Konto oszczędnościowe

Wysokość miesięcznej składki

300 zł

300 zł

Okres oszczędzania

35 lat

35 lat

Oprocentowanie w skali roku

3% brutto

3% brutto

Kapitalizacja odsetek

Co miesiąc

Co miesiąc

Środki na koncie po 35 latach

223 025,27 zł

198 743,09 zł

Jak można wywnioskować z obliczeń, posiadając konto IKE po upływie 35 lat uzyskamy 24 000 zł więcej, niż posiadając tradycyjne konto oszczędnościowe.

Zalety i wady IKE

Konto IKE posiada sporo zalet, ale ma również wady, o których nie warto zapominać planując swoją przyszłą emeryturę.

WADY

ZALETY

Niskie kwoty wypłat;

Minimalny potencjalny zysk w przypadku założenia konta w banku;

Potrzeba posiadania wiedzy specjalistycznej w przypadku, gdy zdecydujemy się na współpracę z domem maklerskim;

Nieznaczna dywersyfikacja geograficzna;

Ograniczenia wejścia w posiadanie zagranicznych aktywów;

Zbyt wysokie opłaty za zarządzanie kontem oszczędnościowym tego typu.

Zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych;

Możliwość wycofania środków w dowolnej chwili;

Decyzje o wysokości wpłacanych składek i częstotliwości wpłat podejmuje sam klient;

Możliwość wyboru sposobu według którego będą gromadzone fundusze.

Czym jest IKZE?

Czym jest IKZE?

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które pozwala systematycznie zwiększać znajdujące się na nim środki i, odpowiednio, wielkość emerytury w przyszłości. Ten rodzaj ubezpieczeń został wprowadzony w 2012 roku i obecnie cieszy się dość wysoką popularnością wśród Polaków.

Kto może założyć IKZE?

Gromadzenie oszczędności na koncie IKZE jest dostępne wyłącznie dla poszczególnych osób fizycznych (nie da się prowadzić wspólnego, na przykład rodzinnego konta). Natomiast dostępna jest opcja otwarcia takiego konta dla osoby małoletniej, która ma ukończone 16 lat. Jednak to może mieć miejsce pod warunkiem, że dana osoba pracuje na podstawie umowy o pracę.

Przed założeniem personalnego konta IKZE osoba zainteresowana powinna złożyć oświadczenie, w którym potwierdza, że nie gromadzi środków na innym koncie IKZE otwartym w innej instytucji finansowej. Jeśli jednak dana osoba posiada już konto IKZE w innej placówce finansowej, powinna dokonać transferu wszystkich środków na otwierane konto emerytalne.

Podstawowe formy IKZE

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego może istnieć w pięciu podstawowych formach, które każdy klient wybiera według własnego uznania.

Rodzaje IKZE

Ubezpieczający

Depozyty bankowe

Banki spółdzielcze oraz komercyjne

Rejestr funduszy inwestycyjnych

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Giełdowe papiery wartościowe

Biura maklerskie

Inwestycyjne ubezpieczenie na życie

Zakłady ubezpieczeń

Dobrowolne fundusze emerytalne

Powszechne towarzystwa emerytalne

To właśnie od decyzji dotyczącej tego, na którą formę IKZE się zdecydujesz, będzie zależeć zarówno kwota, jaką uzyskasz po przejściu na emeryturę, jak i podstawowe ryzyko.Czytaj również: Ile komornik może zabrać z emerytury?


Kto prowadzi IKZE?

Jeśli zdecydujesz się na otwarcie konta IKZE, powinieneś pamiętać, że nie można tego dokonać w każdej placówce finansowej.

Maksymalna składka IKZE na przestrzeni lat zmieniała się następująco:

Maksymalna składka IKZE

Jak odbywa się wypłata oszczędności?

Jaką kwotę emerytury uzyskamy decydując się na IKZE? Dokonajmy prostych obliczeń.

Jeśli w ciągu 30 lat co miesiąc będziemy przekazywać na tego typu konto 100 zł, to możemy zaoszczędzić kwotę w wysokości 162010 zł. Kwota ta będzie składała się z dwóch podstawowych elementów: 138 793 zł (Twojego kapitału) oraz 23 217 zł (zwrotu podatków).

Przykłady rozliczeń IKZE

Jak świadczą statystyki, aby otwarcie konta IKZE opłacało się, nie powinieneś wycofywać swoich środków do upłynięcia 65. roku życia, a wpłat należy dokonywać w okresie co najmniej 5 lat. Warto również pamiętać, że w takim przypadku trzeba będzie zapłacić 10% ryczałtu, natomiast nie będzie potrzeby zapłacenia 19% podatku Belki. Gdy jednak zdecydujesz o wypłacie środków przed 65. rokiem życia, wówczas będziesz musiał zapłacić od 18% do 32% podatku.

Zalety i wady IKZE

IKZE, zarówno jak IKE, posiada liczne zalety, ale również wady. Poniższa tabela pomoże zorientować się w podstawowych charakterystykach tego konta:

WADY

ZALETY

Dość drogi rodzaj ubezpieczenia emerytalnego;

Słabe wsparcie ze strony doradców, jak i państwa;

Nieznaczna dywersyfikacja geograficzna;

Ograniczenia wejścia w posiadanie zagranicznych aktywów;

Zbyt wysokie opłaty za zarządzanie kontem oszczędnościowym tego typu.

Możliwość regularnego zasilania rachunku;

Możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania;

Zwrot podatku w przypadku składania deklaracji podatkowych i podania danych dotyczących konta w odpowiednich rubrykach.IKE lub IKZE: co lepiej wybrać

aUD2sqhYIMob0sS0hyyLW1-PIuokaBA3jGnT2eVoC1DI5ySvd_VaYLzydssQkn3HIwaKtuRWo2ypYukT7rZKkfaGRULWWXon6fEjrIufgeZYCMPcnhMsqhXY85Plq8poz4MOUYa7

Aby zrozumieć, jakie rozwiązanie będzie bardziej skuteczne w Twoim przypadku, warto dokonać kilku prostych obliczeń.

Otóż, wyobraźmy sobie, że zakładasz konto emerytalne w minimalnie możliwym wieku, czyli mając 16 lat, co miesiąc wpłacając na konto 50 zł, a od wieku 26 lat - 200 zł miesięcznie. Wpłaty dokonywane są do 65 roku życia, a oprocentowanie roczne wynosi 2%. W takim przypadku już w wieku 50 lat będziemy mieli 102 000 zł składek, a w momencie wypłaty, a zatem w wieku 65 lat uzyskamy już 162 676 zł. Zyskamy zatem 60 676 zł, ponadto nie zapłacimy 11 529 zł podatku Belki. Następne rozliczenia będą zależeć od tego, czy zdecydujemy się na konto IKZE, czy jednak IKE. Płacąc 18% podatku PIT i posiadając konto IKZE uzyskamy ulgę podatkową na kwotę 18 360 zł (nie będziemy tego mieli, jeśli posiadamy konto IKE), ale jednak będziemy musieli zapłacić 16 268 zł (10%) ryczałtu od kapitału wypłacanego z konta. Odpowiednio, posiadając IKZE możemy zaoszczędzić więcej niż 2000 zł, więc pod tym względem to konto jest korzystniejsze.

Jeśli jednak podniesiemy średnią roczną stopę wzrostu do 5%, to jak w poprzednim przykładzie w ciągu 50 lat na swoje konto emerytalne wpłacisz 102 000 zł, a na moment wypłaty osiągniesz zysk kapitałowy w wysokości 258 201 zł. Niezależnie od tego, jakie konto będziesz posiadać, nie zapłacisz podatku Belki, zyskując na tym 49 058 zł.

Uzupełniając co miesiąc swoje konto IKZE dodatkowo dostaniemy 18 360 zł (tyle samo, jak i poprzednich wyliczeniach, gdyż wielkość wpłacanych składek w analizowanym przykładzie pozostał na tym samym poziomie, a stawka PIT nadal wynosi 18%). W przypadku IKE takiej ulgi już mieć nie będziemy, ale jednocześnie wypłacając środki z konta IKZE zapłacimy już 36 020 zł (10% podatku zryczałtowanego).

W drugim z przeanalizowanych przypadków zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie konto IKE, gdyż z jego pomocą uzyskamy o 17 500 zł większą emeryturę, niż w przypadku posiadania konta IKZE.

W praktyce jednak analiza korzyści i wad kont IKZE i IKE jest bardziej skomplikowana, ponieważ w znacznym stopniu rozmiar emerytury będzie uzależniony od sytuacji gospodarczej w kraju, a jednocześnie wybranej formy oszczędzania pieniędzy. Dlatego właśnie zaleca się skorzystać z pomocy specjalisty, który uprzednio przeanalizuje i dokładnie wyjaśni, jak lepiej oszczędzać na emeryturę w Twoim przypadku.

IKE czy IKZE: proste obliczenia

Ponieważ w przypadku IKE powinniśmy wpłacać większe składki, oszczędność na emeryturę również będzie większa, dodatkowo to konto relatywnie szybciej pozwala również na wypłatę zaoszczędzonych na nim środków.

Wytłumaczymy to wszystko jeszcze raz, ale na konkretnym przykładzie. Dwie siostry-bliźniaczki Anna i Małgorzata w wieku 25 lat decydują się na otwarcie rachunku oszczędnościowego na emeryturę. Jednak z tą różnicą, że Anna decyduje się na IKE, a Małgorzata na IKZE.

Małgorzata od razu wpłaca na swoje konto 1000 zł, wpisując do zeznania podatkowego otwarcie rachunku emerytalnego oraz kwotę na nim. Po roku osoba znajdująca się w 1 grupie podatkowej otrzymała zwrot z podatku w wysokości 180 zł. Oznacza to, że kwota zainwestowana w przyszłą emeryturę wyniosła 820 zł.

Anna zaś, dążąc do tego, by wyjąć ze swojej własnej kieszeni tyle samo, co siostra, postanowiła również wpłacić na swoje konto emerytalne 820 zł. Jednakże ona zdecydowała się na prowadzenie konta IKE.

Przeniesiemy się teraz w czasie o 30 lat. Anna i Małgorzata są już emerytkami i decydują się na wycofanie zainwestowanych środków. Zysk z inwestycji w badanym okresie stanowi 300%, zatem Małgorzata, która początkowo zainwestowała 1000 zł, zarabia 3000 zł. Natomiast Anna z inwestycją na kwotę 820 zł zarabia 2460 zł.

Małgorzata dokonując pełnego wycofania środków ze swojego konta uzyskuje kwotę 4000 zł, czyli 3000 zł i 1000 zł wpłaty. Powinna ona również zapłacić 400 zł podatku (10%), a więc faktycznie uzyska 3600 zł. Odliczymy z tego kwotę podatku PIT w wysokości 180 zł, który już został zwrócony wcześniej i w efekcie otrzymamy 3420 zł zysku.

Natomiast Anna, która na początku posiadała na swoim koncie 820 zł i dostała na rachunek inwestycyjny 2460 zł odsetek, ogólnie uzyskała 3280 zł. Nie powinna płacić żadnego podatku, a więc faktycznie uzyska 3280 zł.

Proste obliczenia pokazują, że bardziej skorzystała Małgorzata, która zdecydowała się na konto IKZE, gdyż jej zysk jest o 140 zł większy.

Nadal zastanawiasz się nad tym co lepiej wybrać: IKE lub IKZE? Ostateczną decyzję pomoże Ci podjąć porównawcza tabela, w której przeanalizowaliśmy wszystkie ważne charakterystyki.

IKE

IKZE

Podstawowe formy

Długoterminowe lokaty (prowadzone przez bank)

Inwestycyjne polisy na życie (prowadzone przez zakłady ubezpieczeń życia)

Rachunki maklerskie (prowadzone przez biura maklerskie)

Rachunki w dobrowolnym funduszu emerytalnym (prowadzony przez powszechne towarzystwa emerytalne lub OFE)

Rachunki do inwestowania w fundusze inwestycyjne (prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych)

Możliwość wykorzystania do zmniejszenia podatków

Nie

Tak

Opodatkowanie wypłat

Nie

10%

Poprzeczka wiekowa

60 lat

65 lat

Liczba kont

IKE lub IKE+IKZE

IKZE lub IKZE+IKE

Dziedziczenie

Tak

Tak

Jeśli chcesz dokładnie wyliczyć, jaką emeryturę uzyskasz po założeniu konta IKZE lub IKE, możesz skorzystać z wygodnych kalkulatorów IKE lub IKZE online. Oto tylko kilka stron oferujących podobną usługę:

Otóż, jeśli Twoje roczne wpłaty na Konto Emerytalne będą wynosić do 5000 zł, warto otwierać IKZE, ponieważ w tym przypadku zobaczysz korzyści już w ciągu roku. Jeśli jednak możesz oszczędzać w granicach 5000 - 14 000 rocznie, wówczas warto zdecydować się na IKE. Jeśli natomiast Twoje oszczędności będą wynosić ponad 14 500 zł, warto zastanowić się nad klasycznymi rozwiązaniami oszczędnościowo-inwestycyjnymi.

Różni się również proces dziedziczenia środków. Kapitał zgromadzony na kontach emerytalnych III filaru może być dziedziczony, ponadto bez obciążenia podatkiem od darowizn i spadków. Jednak w przypadku dziedziczenia IKZE istnieje obowiązek spłaty tak zwanego zryczałtowanego podatku w wysokości 10%, natomiast w przypadku IKE nie ma potrzeby płacenia jakichkolwiek podatków.

Można zatem wywnioskować, że podstawową różnicą między IKE i IKZE jest kwestia opodatkowania. Mianowicie posiadacze IKZE mogą skorzystać z ulg podatkowych już po pierwszym roku dokonania płatności – w postaci zwrotu podatku PIT. W przypadku IKE ulga podatkowa będzie bardziej odczuwalna w momencie wycofania środków z konta.

Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img