Prognoza ZUS. Deficyt rośnie, ale emerytury do 2060 roku bezpieczne

Reszta

Prognoza ZUS. Deficyt rośnie, ale emerytury do 2060 roku bezpieczne

19 Oct 2018 13:41:2325

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Prognoza została sporządzona w trzech wariantach: pośrednim, pesymistycznym i optymistycznym. We wszystkich z nich do końca prognozy fundusz emerytalny osiąga ujemne saldo roczne. To oznacza, że każdego roku wpływy składkowe do funduszu emerytalnego oraz wpływy z tzw. suwakabezpieczeństwa nie pokryją wydatków na emerytury z tego funduszu oraz części na ZUS.

Już w przyszłym roku deficyt może wzrosnąć do kwoty 47,5 mld zł. W 2030 roku jego wartość może przekroczyć 114,5 mld zł. W najbardziej pesymistycznej wersji deficyt ZUS w 2060 roku wzrośnie do nawet 250 mld zł. Saldo roczne funduszu emerytalnego wyniesie wówczas -12,22 proc. W przyszłym roku będzie to -9,37 proc. Może się to wiązać z koniecznością pozyskania dodatkowych środków w budżecie, zwiększenia podatków lub cięcia wydatków w przyszłości przez państwo.

Jeśli jednak w pierwszym i drugim wariancie zestawimy rosnący deficyt w relacji do Produktu Krajowego Brutto, to niedobór będzie mniejszy niż obecnie, a to oznacza, że na dopłaty do emerytur państwo będzie musiało przeznaczać proporcjonalnie mniej pieniędzy niż dziś. W scenariuszu pośrednim ZUS - deficyt ma się zmniejszyć z 2,13 proc. PKB w przyszłym roku do 1,4 proc. w 2060 roku. Dzisiaj oznacza to spadek o 13 mld zł.

ZUS prognozuje także, że to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie będzie pokrywał większą niż obecnie część wypłacanych świadczeń. W wariancie pośrednim w przyszłym roku 70 proc. wypłacanych świadczeń będzie pokrywane z wpłacanych składek. W 2060 roku nastąpi wzrost do 77 proc. W wariancie optymistycznym, aż 90 proc. emerytur zostanie w przyszłości pokryte z pobieranych składek.

Miarą efektywności systemu emerytalnego jest jego wydolność, czyli bieżące potrzeby zaspokajane składkami i wpływami pochodzącymi z tzw. suwaka bezpieczeństwa. W żadnym z trzech wariantów prognozy wydolność funduszu emerytalnego nie osiąga pułapu 100 proc. W wariantach pośrednim i optymistycznym wydolność funduszu emerytalnego w 2060 roku jest wyższa niż w 2017 roku. Przy czym w wariancie optymistycznym wzrost wydolności w 2060 roku w porównaniu do 2017 roku wynosi blisko 19,5 pkt proc. W wariancie pośrednim wzrost ten wynosi 7,1 pkt proc.

Problem demograficzny

Za "co najmniej niepokojące" autorzy raportu uważają prognozy demograficzne w Polsce. Zgodnie z tą, na którą powołuje się ZUS, liczebność całej populacji Polski spadnie z 38,5 mln w 2015 roku do poziomu 36,8 mln w 2035 r. i do 33,1 mln w 2060 roku, przy czym istotnie zmieni się jej struktura wiekowa. Polacy będą średnio coraz starsi.

Mediana wieku, czyli granica wieku, którą połowa Polaków już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła, będzie rosła przez większość lat w prognozowanym okresie, osiągając w 2060 roku 50 lat. To poziom o przeszło 10 lat wyższy niż w 2015 roku.

Zmniejszy się także liczba osób w wieku produkcyjnym. Obecnie w Polsce pracuje ok. 24 mln osób. Emeryci stanowią grupę ok. 7,5 mln osób. W 2016 roku liczba pracujących Polaków zmniejszy się do ok. 16 milionów osób, a liczba seniorów zwiększy się do ok. 11 mln osób. I tak w 2015 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało ok. 313 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w 2060 r. liczba ta wzrośnie do ok. 740 osób.

Zgodnie z prognozą ZUS, w 2030 roku emeryci i renciści będą stanowili ok. 22 proc. osób, a osoby pracujące ponad 61 proc. Jeżeli zgodnie z wyborczą obietnicą PiS, wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 i 65 lat, to odsetek osób na emeryturze i rencie wzrośnie do 25 proc., a pracujących zmniejszy się do 57 proc. W przyszłości może to wymusić ponowne podwyższenie wieku emerytalnego Polaków.

Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img