Prognoza ZUS. Deficyt rośnie, ale emerytury do 2060 roku bezpieczne