Ile mozna przelac pieniedzy na konto bez podatku

Reszta

Ile mozna przelac pieniedzy na konto bez podatku

30 Dec 2018 16:37:3025

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Jaką kwotę pieniędzy można przelać na konto bez płacenia podatku?

We współczesnym świecie potrzeba dokonania przelewu pieniężnego z konta na konto zachodzi dość często. Nasuwa się pytanie czy musimy płacić podatek za taką operację walutową i jeśli tak, to ile? Postanowiliśmy pomóc naszym czytelnikom oraz dokładnie przeanalizować tę kwestię.

Jaka kwota może zostać objęta podatkiem w trakcie dokonywania przelewu?

Przede wszystkim warto powiedzieć, że w Polsce, jak w większości krajów świata, niewielkie kwoty nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto konta bankowe obywateli nie są na bieżąco monitorowane przez Urząd Skarbowy, niemniej jednak w przypadku dokonania transakcji na kwotę 15 tysięcy euro lub większą bank ma obowiązek poinformować o tym organy kontroli, których obowiązkiem jest z kolei analiza legalności dokonanego transferu. Ta reguła została zapisana w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wydawałoby się, że odpowiedź na pytanie ile można wpłacić na konto bez podatku jest jednoznaczna – oddajemy część kosztów na korzyść państwa, gdy nasz przelew jest równy, lub przekracza kwotę 15 tysięcy euro. Jednak nie wszystko jest takie proste.

Przede wszystkim, warto pamiętać o tym, że wspomniane 15 tysięcy euro to kwota, która będzie sprawdzana zarówno w przypadku pojedynczego przelewu, jak i jego rozbicia na mniejsze części w sytuacji, gdy takie przelewy zostaną dokonane pomiędzy tymi samymi osobami. Co więcej w niektórych przypadkach banki również sprawdzają przelewy dokonane na kwotę 10 tysięcy euro, a zdarza się, że nawet mniejszą. Dzieje się tak wówczas, gdy uznają przelew za podejrzany.

Co sprawdza fiskus i jaka jest kara za nieujawnienie dochodów?

Urząd Skarbowy może sprawdzić nie tylko konto klienta dowolnego banku w Polsce, ale również zastanowić się nad przyczyną pojawienia się rozbieżności pomiędzy wydatkami, a deklarowanymi dochodami. Podstawą dla sprawdzenia każdego obywatela Polski jest deklaracja podatkowa, którą jest on zobowiązany składać co roku. Oznacza to, że gdy mamy niskie zarobki, nie możemy nie wywołując zainteresowania ze strony służb kontrolujących kupić nieruchomości, wyjechać na drogie wakacje itd.

W niektórych przypadkach służby kontrolujące poprawność płacenia podatków sięgają nie tylko po dokumenty z bieżącego roku, ale również dokonują przeglądu danych finansowych z okresu 5 lat do momentu przeprowadzenia kontroli. Gdy inspektor podatkowy odkryje fakt ukrycia jakiegokolwiek podatku, osoba oskarżona zostaje wówczas zobowiązana do zapłacenia podatku w wysokości 75% od dochodów, które nie zostały przez nią wcześniej ujawnione.

Są jednak również możliwe bardziej poważne konsekwencje. Mianowicie podatnik może trafić pod sankcje karno –skarbowe. W takim przypadku kara sięga nawet 720 stawek dziennych. Ogólna kwota, którą powinna zapłacić w postaci kary osoba, która zataiła swoje zarobki, zostaje ustalona przez sąd. W każdym razie powinna ona wynosić minimum trzydziestą część od najmniejszego krajowego wynagrodzenia, a jednocześnie nie przekraczać takiego wynagrodzenia w 400 raz.

Jak bezpiecznie tytułować przelewy?

Aby przelew nie wywoływał zbędnego zainteresowania ze strony służb kontrolujących, przede wszystkim powinien on zostać poprawnie zatytułowany. Opisując dokonywany przelew, musisz podejść do tej sprawy jak najpoważniej oraz zastosować się do następujących zaleceń:

1. Wszystkie podawane określenia powinny być konkretne i jednoznaczne;

2. Cel dokonania przelewu musi być opisany jak najdokładniej, ponadto ów cel powinien być zgodny z prawem. Dla przykładu tytuł przelewu może wyglądać następująco: „Za mieszkanie – styczeń 2019”;

3. Tytuł przelewu nie powinien zawierać słów obraźliwych lub żartobliwych;

4. Nie należy używać dwuznacznych określeń, na podstawie których można zostać obwinionym na przykład o działalność terrorystyczną.

Korzystna porada: możesz używać najbardziej bezpiecznych określeń: „Przelew” lub „Przekaz środków”.

W jakich przypadkach powinniśmy płacić podatek od przelewu bankowego?

Opodatkowaniu podlegają zarówno spadki i darowizny, jak i pożyczki, dlatego należy bardzo uważnie podejść do sprawy zatytułowania przelewu. Rozważmy każdy z tych przypadków dokładniej:

- Udzielenie pożyczki. Osoby prywatne mogą udzielać nieopodatkowanych pożyczek na kwotę do 500 zł. W innych sytuacjach fakt udzielenia kwoty pieniężnej w kredyt powinien zostać zgłoszony w urzędzie skarbowym. Pożyczkobiorca powinien zapłacić 2% od kwoty dokonanego przelewu, natomiast pożyczkodawca dodatkowo powinien uiścić podatek dochodowy;

- Wpłaty od rodziny, przyjaciół i znajomych. Ustawodawstwo dokładnie określa nieopodatkowane limity takich przelewów. Poniżej zostaną dokładnie opisane wszystkie prawne aspekty takich operacji finansowych.

Otóż, gdy chodzi o darowiznę od rodziny, transfer gotówki w swobodnej formie będzie możliwy wyłącznie pod warunkiem, że nie przekracza on nieopodatkowanego limitu.

Czy Urząd Skarbowy ma prawo do bezpośredniego wglądu do kont prywatnych?

Zgodnie z polskim prawem Urząd Skarbowy nie ma prawa analizy poszczególnych transakcji, które są dokonywane z konta osobistego. Jednak w przypadku, gdy będziemy wydawać znacznie większe kwoty, aniżeli są wykazywane w zeznaniu podatkowym, zdecydowanie wywoła to zainteresowanie ze strony służb kontrolujących.

Jak poprawnie dokonać przelewu będącego darowizną?

Gdy mamy potrzebę przekazania sporej kwoty pieniężnej, najprostszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie darowizny. Tutaj też warto zwrócić uwagę na ważny niuans. Mianowicie podatek od darowizny 2019 będzie zależał przede wszystkim od tego, do której z kategorii płatników podatków zostaniemy zaliczeni przez Urząd Skarbowy. Wszystkie istniejące kategorie podatników zostały przedstawione na schemacie poniżej:

5c28e322bde32.jpg


Ważne informacje: według polskiego ustawodawstwa dokonanie przelewów pieniężnych między członkami rodziny tak zwanej pierwszej linii (między dziećmi i rodzicami) bez opodatkowania możliwe jest na kwotę 9 637 zł w łącznym okresie 5 lat, a fakt dokonania darowizn powinien zostać zgłoszony w odpowiednim urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od momentu dokonania takiego przelewu.

Istnieje również tak zwana „grupa podatkowa 0”. Osoby wchodzące do niej nie płacą podatków od darowizn. Trafić do “grupy zerowej” mają prawo osoby zaliczone do pierwszej linii, za wyłączeniem zięciów, synowych i teściów.

Kiedy nie płaci się podatku od darowizny?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem ustalona jest kwota darowizny wolna od podatku, różni się ona w zależności od tego, do jakiej grupy jest zaliczana osoba, która otrzymuje darowiznę.
5c28e381b6700.jpg

Darowizna dla dziecka: ważne informacje

Według polskich służb podatkowych pretensje o brak zapłaty podatku od darowizny mogą zostać wysunięte wyłącznie w przypadku, gdy dokonanie takiej darowizny zostanie udokumentowane. Rzeczywiście, potwierdzenie przelewu bankowego jest jednym z przykładów udokumentowania, dlatego pojawia się pytanie: w jaki sposób powinna wyglądać darowizna pieniędzy od rodziców? Pamiętajmy, że darowizna od rodziców jest traktowana przez prawników na szczególnych warunkach.

Ogólnie rzecz biorąc rodzice mogą przekazywać swoim dzieciom dowolną kwotę. Jednak w przypadku dokonania kontroli zostają zsumowane wszystkie darowizny dokonane w ciągu ostatnich 5 lat. Łączna kwota, do osiągnięcia której nie jest wymagane zgłoszenie darowizny, to 9637 zł. Kto płaci podatek od darowizny w przypadku przekroczenia tej kwoty? Osoba, która uzyskuje pieniądze. Rozważmy to na bardzo prostym przykładzie.

Janek Kowalski w 2016 roku otrzymał od rodziców 1000 zł, w 2017 roku 5000 zł oraz w 2018 roku 4000 zł. W ostatnim roku obserwuje się przekroczenie limitu darowizny wolnej od podatku, zatem Janek Kowalski powinien zgłosić się do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od momentu uzyskania kwoty przechodzącej górne granice dozwolonego limitu.

Warto pamiętać też, że wszystkie darowizny w rodzinie powinny być udokumentowane. Nawet w przypadku, gdy relacje rodzinne są bardzo mocne, przekazanie mieszkania dzieciom lub kupno dla nich samochodu w prezencie powinno być dokumentowane w gabinecie u notariusza.

Dodatkowe warunki zwolnienia od opłat podatku od darowizny

W niektórych sytuacjach mogą wystąpić wyjątki od opisanych powyżej reguł, a mianowicie:

W przypadku, kiedy od udzielenia poprzedniej darowizny minęło 5 lat, a następną udziela grupa osób znajdujących się w pierwszej grupie podatkowej. Kwota takiej darowizny nie powinna przekraczać 19 274 zł i powinna zostać przeznaczona na cele mieszkaniowe, w tym: na wkład mieszkaniowy lub budowlany do spółdzielni, nabycie lokalu mieszkalnego będącego odrębną nieruchomością, spłatę kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką (łącznie z odsetkami), budowę domu dla jednej rodziny;

W przypadku przekazania w postaci darowizny gospodarstwa rolnego (wyłącznie pod warunkiem, że osoba uzyskująca darowiznę będzie prowadziła takie gospodarstwo przez co najmniej 5 lat);

W przypadku zniesienia współwłasności praw majątkowych lub rzeczy należących do osób zaliczanych do pierwszej grupy podatkowej.

Jak wylicza się podatek od darowizn?

Jak już było wcześniej wspomniane, kwota podatku od darowizn zależy od tego, do jakiej kategorii odnoszą się osoby, między którymi następuje dokonywany przelew. Poniższa tabela pozwala zapoznać się z wysokością podatku w zależności od grupy podatkowej oraz przelewanej kwoty.

5c28e3f782638.jpg

Należy też dodać w tym miejscu, że przekraczając powyższe kwoty, powinniśmy dopełnić sporo formalności. Mianowicie w ciągu 14 dni od momentu ustalenia przez fiskus wysokości podatku (od 3% do 20%) zapłacić taką należność. Ponadto osoba, która uzyskuje prezent, powinna wypełnić sprawozdanie finansowe (formularz SD-3). Opcja ta jest dostępna obecnie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jednocześnie wraz ze składaniem formularza osoba powinna przedstawić również udokumentowane potwierdzenie uzyskania dóbr materialnych, w tym przelewu pieniężnego na kartę.

5c28e43a8fe27.jpg

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł zwiększy Twoją wiedzę finansową, pozwoli dokonywać przelewów pieniężnych zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, a co najważniejsze – pomoże maksymalnie obniżyć kwotę podatku związanego z dokonaniem przelewu pomiędzy członkami rodziny oraz wyjaśni na jakich warunkach dostępna jest darowizna bez podatku.

Czytaj również: Festiwale muzyczne w Polsce

Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img